top of page
ajuntament2.png

Solucions Municipals Integrals

 • Gestió Municipal

  • IMPLEMENTACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES

  • ESTUDI I CREACIÓ DE NOUS SERVEIS MUNICIPALS

  • PLANS DE MOBILITAT

  • ESTRATÈGIES PER A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA

  • ELABORACIÓ DE REGLAMENTS

  • PLANS DE SEGURETAT

  • SEGUIMENT I EXECUCIÓ DE CONTRACTES PÚBLICS

  • SUBVENCIONS PÚBLIQUES
    

 • Assessorament

  • ASSESSORAMENT TÈCNIC

  • ASSESSORAMENT JURÍDIC

  • SUPORT I ASSESSORAMENT LABORAL

  • CONTRACTACIÓ ASSEGURANCES

  • CONCURSOS PÚBLICS

  • ORGANITZACIÓ DEPARTAMENTAL
    

 • Serveis Tècnics

  • TRÀMITS I RELACIONS INSTITUCIONALS

  • AUDITORIES

  • INVESTIGACIÓ SOCIOLÒGICA
    

 • Comunicació

  • PROGRAMES ESPECÍFICS DE COMUNICACIÓ

  • CAMPANYES D’IMATGE

  • IMPLEMENTACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES I SISTEMES DE COMUNICACIÓ

  • SERVEIS DE PROTOCOL
    

 • Participació Ciutadana

  • ELABORACIÓ DE PROJECTES INTEGRALS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

bottom of page