top of page
1_dret_laboral.png

Assessoria Laboral

Contractes

 • Preparació i redacció de contractes segons les característiques del lloc a cobrir, les necessitats de l'empresa, les circumstàncies personals del treballador, la tipologia de contractes disponibles i les bonificacions existents.

  • Contractes indefinits amb i sense bonificació.

  • Contractes temporals amb i sense bonificació.

  • Contractes formatius (pràctiques i formació).

  • Contractes per a persones amb discapacitat.

  • Contractes de relleu.

 • Modificació dels contractes de treball (transformació de temporals en indefinits, pròrrogues).

 • Notificació i registre de contractes en les Oficines de Treball (OTG).

 • Suspensió de la relació laboral per permisos i llicències a empleats.

 • Supòsits d'extinció de la relació laboral.

 

Nòmines

 • Confecció mensual de les fulls de salari.

 • Implementació de variables, complements, incentius...

 • Liquidació d'endarreriments per revisió de Conveni.

 • Ajust de retencions segons retribució i normativa fiscal.

 • Preparació de liquidacions.

 

Acomiadaments

 • Estudi de la relació laboral, conveni i circumstàncies contractuals del cas.

 • Preparació de cartes d'acomiadament, liquidacions.

 • Negociació amb treballadors i comitès d'empresa.

 

Assistència laboral

 • Assistència tècnica a Inspeccions de Treball.

 • Col·laboració en l'elaboració del Pla de Riscos laborals.

 • Conciliacions al CMAC.

 • Judicis davant el Jutjat de lo Social.

 • Consignacions judicials per l'acomiadament.

 • Participació en la negociació col·lectiva.

 • Auditoria laboral.

bottom of page