top of page

 

Política de privacitat

 

Qui és el responsable de les dades?
 • Identitat: JORDI JANÉ ASSESSORS SLP (en endavant, “JANÉ ASSESSORS”)

 • Domicili social: Rambla Nova, 9, tercera planta 43003 Tarragona.

 • NIF: B55739494

 • Telèfon: 977 85 70 15

 

 Quina categoria de dades es tracten?
 • Nom i cognoms

 • Adreça de correu electrònic, personal i/o professional

 • Número/s de telèfon, personal i/o professional

 • Direcció, personal i/o professional

 • Empresa i càrrec dins l'organització

 • DNI / CIF

 • Dades relatives a l'historial acadèmic i professional

 • Dades bancàries, si escau

 • Qualsevol altra informació que faciliti a través dels camps de text lliure inclosos en els formularis habilitats

 

Amb quina finalitat es tracten les dades?
 • Les dades personals dels nostres clients seran tractades per al desenvolupament i execució dels serveis sol·licitats i/o contractats, el que inclou:

  • Elaborar adequadament la proposta de serveis sol·licitada.

  • Gestionar la contractació dels serveis sol·licitats i la facturació corresponent.

  • Mantenir el contacte per demanar informació o proporcionar informació sobre els serveis contractats i/o modificacions en el mateix.

  • Donar compliment a les obligacions contractuals i comercials assumides i a totes les obligacions legals que hagin de ser ateses per JANÉ ASSESSORS.

  • Conèixer el grau de satisfacció amb els serveis rebuts.

  • Enviar comunicacions electròniques en relació amb activitats, novetats, esdeveniments i notícies del despatx que puguin ser del seu interès d'acord amb la naturalesa del servei contractat i sempre que no manifesti el seu desig de no rebre-a l'empara del que està permès per la Llei 34 / 2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

 

 • En relació amb les sol·licituds de contacte, les dades seran objecte de tractament amb la finalitat de proporcionar una adequada gestió i atenció de la sol·licitud d'acord amb la naturalesa de la mateixa.

 • En cas de sol·licitar inscripció i/o participar en algun dels esdeveniments que celebrem, utilitzarem el nom i cognoms, adreça de correu electrònic i dades professionals (empresa i càrrec) per gestionar la inscripció a l'esdeveniment de referència i mantenir el contacte amb per tal de confirmar assistència o informar de qualsevol novetat o canvi en l'esdeveniment seleccionat. Així mateix, podem utilitzar les dades per a demanar l'opinió i experiència sobre l'esdeveniment, realitzar estudis estadístics, així com per convidar a futurs esdeveniments similars al sol·licitat.

 

 • Quan s'accedeix al portal web, es porta a terme un tractament de dades de l'usuari amb la finalitat d'elaborar informes estadístics i perfils anònims respecte als hàbits d'accés i l'activitat desenvolupada pels Usuaris durant la navegació.

 

Llevat que s'indiqui el contrari, les dades sol·licitades són necessàries per la qual cosa la seva no aportació impedirà la presentació de la sol·licitud en qüestió.

JANÉ ASSESSORS participa en xarxes socials. El tractament de les dades que es realitzi dels Usuaris que facin seguidors (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de JANÉ ASSESSORS en les xarxes socials, es regirà per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i altres normatives d'accés, ús i similars que pertanyin a la xarxa social que correspongui, que l'usuari, com a participant d'aquestes xarxes socials, hi haurà acceptat prèviament. En conseqüència, JANÉ ASSESSORS no es fa responsable de la informació personal compartida per l'usuari en les xarxes socials.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

La legitimació respecte del tractament relatiu al desenvolupament i execució dels serveis sol·licitats i/o contractats té el seu origen en la relació contractual entre les parts. La resta de tractaments la base legal del tractament és el consentiment prestat i l'interès legítim en el manteniment de la relació existent.

 

Quant temps guarda JANÉ ASSESSORS les dades?

Les dades personals objecte de tractament per JANÉ ASSESSORS seran tractades mentre sigui necessari per a la finalitat per la qual van ser recollides o continuï vigent la relació entre les parts i sempre que el titular d'aquells no manifesti la seva oposició o revoqui el consentiment prestat. Un cop finalitzat aquest termini, i només en el cas que resulti necessari d'acord amb la normativa vigent, es conservaran les dades degudament bloquejades durant els terminis legalment establerts.

 

A quins destinataris es comuniquen les dades?

Per complir amb les finalitats indicades, JANÉ ASSESSORS pot comunicar dades a tercers que ens proporcionen serveis financers, tecnològics, logístics, etc. Es comunicaran dades personals en aquells supòsits requerits per la normativa vigent.

 

Quins són els seus drets quan facilita les seves dades personals?

Els Usuaris poden exercir els drets:

 • D'accés a les dades personals que estiguin sent objecte de tractament i als detalls d'aquestes operacions de tractament

 • De rectificació de les dades que siguin inexactes

 • De supressió, en els casos previstos per la normativa

 • A la limitació de les seves dades en els supòsits que determina la llei

 • A la portabilitat de les seves dades quan el tractament sigui automatitzat i trobi la seva base legal en una relació contractual o en el consentiment

 • D’oposició al tractament en aquells supòsits permesos per la llei

 • De revocació, en qualsevol moment, del consentiment prestat

 

Podran exercitar els drets referits anteriorment, en els termes i condicions que preveu la legislació vigent, en el domicili social de JANÉ ASSESSORS o enviant un correu electrònic a jjane@janeassessors.eu.

En cas de no obtenir una resposta satisfactòria i voler formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d'aquests drets, pot adreçar-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades situada al C / Jorge Juan, 6 de Madrid. Més informació a www.aepd.es.

bottom of page