top of page
7_dret_civil.png

Dret Civil (divorcis, herències, lloguers...)

  • Assessorament en contractació civil.

  • Redacció de documents i contractes.

  • Propietat horitzontal, assessorament en l'àmbit immobiliari i contractes de lloguer.

  • Procediments de reclamació de quantitats; declaratius, monitoris i canviaris.

  • Procediments de desnonaments.

  • Dret Immobiliari i Registral.

  • Dret de Successions i família. Herències i protocols familiars.

  • Arbitratge Civil. 

bottom of page