top of page
4_dret_administratiu.png

Dret Administratiu, Constitucional i Urbanisme

 • Procediment Administratiu i Contenciós Administratiu.

 • Contractació del sector públic. Assessorament i assistència en tots els aspectes procedimentals, tant durant la fase de licitació i adjudicació d'una contractació en l'àmbit públic, com en la prèvia de preparació de la documentació a aportar i anàlisi dels eventuals recursos a presentar i la seva viabilitat, tant en la fase administrativa com judicial, incloent la preparació, en el seu cas, del recurs especial en matèria de contractació.

 • Sectors regulats (Dret de les Telecomunicacions, Dret de l'Energia, Normativa del Sistema Elèctric, Xarxes Tancades de Distribució Elèctrica, Energies Renovables...).

 • Dret Constitucional i Parlamentari, seguiment de l'activitat legislativa dels parlaments i elaboració de propostes de nova redacció normativa.

 • Dret del Transport i Mobilitat Sostenible.

 • Urbanisme.

 • Assessorament en matèria de convenis i en l'àmbit de les polítiques de foment (ajuts i subvencions).

 • Assessorament en l'àmbit de la regulació normativa i davant les administracions públiques.

 • Expropiacions.

 • Patrimoni Públic.

 • Assessorament sobre l'impacte i repercussió de les polítiques mediambientals.

bottom of page