top of page
15_estancs.png

Assessorament Integral als Estancs

  • Assessorament en l'àmbit normatiu i de legislació del mercat de tabac.

  • Fiscalitat dels estancs (IVA, recàrrec d'equivalència, règim general...).

  • Assessoria comptable i laboral.

  • Traspassos de negocis, canvis de titularitat i de nom.

  • Assessorament en l'àmbit de les administracions competents (Agència Tributària, Comisionado para el Mercado de Tabacos...).

  • Expenedories.

  • Venda amb recàrrec.

  • Assessorament davant d'inspeccions i sancions.

  • Taxes i cànon concessional.

  • Concursos.

bottom of page