top of page
14_lupa.png

Servei d'Auditories

  • Auditoria financera de comptes anuals.

  • Revisions limitades i estats financers intermedis.

  • Auditoria d’Associacions i Fundacions.

  • Auditoria d’estats financers per la compra i venda d’empreses (Due Diligence).

  • Informe de procediments acordats.

  • Informes de justificació de subvencions.

  • Auditoria ECOEMBES.

  • Informes especials d’auditoria.

  • Ampliacions i reduccions de capital.

bottom of page