top of page
16_oficina.jpg

Seguretat Social (altes i baixes, invalideses, incapacitats permanents...)

  • Inscripció de l'empresa en la Seguretat Social (alta patronal) i centres de cotització.

  • Afiliació, altes i baixes de treballadors, variació de dades.

  • Preparació i enviament dels butlletins mensuals de cotització a la Seguretat Social (TC1 i TC2).

  • Estudi del correcte enquadrament en Seguretat Social de socis, administradors i familiars vinculats a l'empresa.

  • Tramitació d'ajornament de quotes, recursos per reclamació de deutes, liquidacions complementàries, devolució de saldos de creditors i resolució d'incidències.

  • Elaboració de contractes de treball, tenint en compte els avantatges i bonificacions dels tipus de contracte disponibles.

  • Tramitació sistema de xarxa de parts de baixa mèdica, confirmació i alta (ILT).

  • Notificacions parts accidents de treball.

  • Especialització en la tramitació de pensions d'invalidesa, incapacitats permanents i situacions específiques (maternitat, jubilació anticipada...).

  • Tramitació de subvencions per a la formació professional.

 

 

bottom of page