top of page
12_justicia.png

Dret Penal i Serveis de Compliance

 • Instauració del “compliance”:

  • Mapa de riscos de l’empresa.

  • Validació i establiment de protocols.

  • Assessorament a directius i treballadors.

  • Redacció de sistemes disciplinaris.

  • Revisió periòdica dels models i protocols.

 • Delictes societaris i econòmics.

 • Delictes contra el patrimoni: estafes, insolvències i aixecament de béns.

 • Delictes contra els drets dels treballadors.

 • Delictes contra la seguretat i higiene en el treball.

 • Delictes de falsedats.

 • Delictes contra la salut pública.

 • Delictes mediambientals.

 • Delictes contra la Hisenda Pública, Seguretat Social i administracions públiques.

 • Responsabilitat Civil.

 • Assessorament penal per a consells d’administració i directius.

bottom of page